Sdílení sítí T-Mobilu, O2 a CETINu mohlo narušit konkurenci, uznala Komise. Přijala ale jejich řešení

EU zdroj foto: lupa.cz
Sdílej tento článek!

Evropská komise po šesti letech rozhodla klíčový český operátorský spor, který může mít vliv na celou Evropskou unii.

Vleklý spor českých mobilních operátorů v Bruselu zaměřený na sdílení sítí skončil remízou. Evropská komise potvrdila, že spojení operátorů CETIN a T-Mobile ve sdílení sítí mohlo narušit fungování hospodářské soutěže. Komise ale zároveň akceptovala dobrovolné závazky CETINu a T-Mobilu v investicích do inovace sítí. Účastníkům nehrozí žádné pokuty.

Spor byl v rámci Evropské unie hodně sledovaný. Předpokládá se totiž, že vytvoří precedent pro podobné případy a postupy v dalších unijních zemích. Operátoři zaměstnávali právníky v Praze i Bruselu. Podle informací Lupy je to každého během let vyšlo na desítky milionů korun.

„Společnosti [O2, CETIN, PPF, T-Mobile a Deutsche Telekom] musí zajistit, aby jejich dohody o sdílení sítí neomezovaly hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury, která umožňuje soutěžení a inovace na velkoobchodním a maloobchodním telekomunikačním trhu v České republice,“ shrnula Evropská komise.

Sdílení je dobré, ale jen někdy

Komise uznala, že sdílení sítí přináší výhody, například rychlejší rozvoj sítí, úspory nákladů a zlepšení pokrytí. „Taková spolupráce však může také oslabit motivaci mobilních operátorů nezávisle zlepšovat své sítě a služby. Dohody o sdílení sítí mezi společnostmi T-Mobile CZ, CETIN a O2 CZ nenastolily správnou rovnováhu pro české mobilní uživatele,“ popisuje EK.

Evropský regulátor tedy přijal závazky T-Mobilu, O2 a CETINu, díky kterým bude možné zachovat výhody sdílení sítí a které zároveň mají odstranit „technické a finanční překážky pro jednostranné nasazení a omezení výměny informací, a to vše ve prospěch českých mobilních uživatelů“.

Zavádění takových závazků podle informací Lupy má vyjít operátory poměrně levně. Má jít o řádově stovky milionů korun. Pokud by Komise rozhodla přísněji a bylo nutné sdílení ukončit, náklady by se vyšplhaly na miliardy.

Operátoři T-Mobile a O2 uzavřeli dohodu o sdílení sítí už v roce 2011 (O2 tehdy bylo ještě součástí skupiny Telefónica). Týkala se zpočátku stavby nových základnových stanic pro 3G síť. T-Mobile se podle smlouvy měl postarat o západní část republiky a O2 o východní. Firmy sdílením sítí ušetřily významné náklady na stavbu infrastruktury.

V následujících letech operátoři dohodu dále rozšiřovali. Dnes se podle Komise týká všech generací mobilních technologií a celého území Česka s výjimkou Prahy a Brna, tedy přibližně 85 procent obyvatelstva.

Třetí tuzemský operátor, Vodafone, se dohody od začátku neúčastnil. Napadl ji stížností u českého antimonopolního úřadu a zároveň se pokoušel v trojstranných jednáních ke sdílení sítí připojit, jenže neuspěl. ÚOHS pak případ předal Evropské komisi. Evropští regulátoři na podzim 2016 oznámili, že řízení skutečně zahajují. Po třech letech přišly předběžné závěry. Už v nich bylo uvedeno, že sdílení sítí mohlo porušit čl. 101 odst. 1 smlouvy o fungování EU, který zakazuje dohody narušující hospodářskou soutěž.

Pět podmínek

Komise nakonec souhlasila s pěti hlavními závazky, které mají čeští operátoři ohledně sdílení učinit. Znějí následovně:

  • Modernizace zařízení mobilních sítí, která umožní větší flexibilitu a nezávislost obou sdílejících stran v určitých rádiových frekvencích – strany budou mít možnost zavádět pásmo LTE 2100 MHz na celém území České republiky a budou se moci rozhodnout, jak, kdy a kde budou zavádět 4G nebo 5G v konkrétních pásmech spektra, kterých se závazky týkají.
  • Přezkoumat a změnit finanční podmínky pro jednostranné zavádění sítí s cílem odstranit finanční demotivaci pro takové jednostranné zavádění.
  • Zlepšit smluvní ustanovení omezující výměnu informací na minimum nezbytné pro provoz sdílené sítě.
  • Zavést opatření, která zajistí, aby společnost CETIN účinně bránila přelévání informací mezi společnostmi T-Mobile CZ a O2 CZ v souvislosti s MNSA (Mobile Service Agreement).
  • Nerozšiřovat geografický rozsah stávajícího sdílení sítě na Prahu a Brno po dobu 7 až 10 let, aby bylo zajištěno, že každý z hráčů bude v těchto dvou velkých městech nadále zcela nezávisle zavádět své vlastní sítě 2G, 3G a 4G, což bude ku prospěchu spotřebitelů.

T-Mobile rozhodnutí Evropské komise vítá. „Na základě stížnosti prověřovala Komise soulad sdílení sítí s pravidly hospodářské soutěže. Řízení trvající téměř šest let obsahovalo velké množství důkazů a hluboké analýzy problematiky sdílení sítě. Na jejich základě se Komise neřídila původními návrhy stěžovatele a rozhodla, že k odstranění veškerých obav postačí přijetí dobrovolných závazků ze strany sdílejících společností,“ shrnul operátor.

„V rámci řízení jsme se dostali do hlubokého technického detailu. Komisi jsme ujistili o tom, že i při sdílení aktivních zařízení umíme zajistit to, aby dotčení operátoři měli svobodu i motivaci stále inovovat a modernizovat své sítě nezávisle na sobě. Toto rozhodnutí Komise zvýší předvídatelnost pravidel hospodářské soutěže pro operátory v celé Evropě,“ doplnil Martin Orgoník, ředitel pro vnější vztahy v T-Mobilu, který vedl obhajobu společnosti před Evropskou komisí.

„Rozhodnutí Komise má pozitivní vliv na celkovou efektivitu investic do sektoru telekomunikací v ČR a závazky přijaté v rámci řízení umožní rychlejší rozvoj infrastruktury. Nejpozději do 3,5 let tak dojde k modernizaci veškerých kapacitních vrstev mobilních sítí,“ dodal T-Mobile.

PPF vlastnící O2 a CETIN vydala prohlášení (PDF), ve kterém rozhodnutí Komise vítá. PPF také na Twitteru uvedla, že Komise neshledala žádné pochybení. Vladimír Mlynář to později korigoval na „vážné pochybení“.

Vodafone mluví opačně a rovněž se rozhodnutí EK snaží prezentovat jako svoje vítězství: „Evropská komise dnes opět potvrdila, že sdílení sítí mezi T-Mobilem a PPF (O2 a CETIN) bylo protisoutěžní, poškodilo maloobchodní a velkoobchodní trh, tedy české spotřebitele i virtuální operátory, a zpomalilo rozvoj digitálních inovací v České republice. Proto Komise rozhodla, že závazky narovnávající hospodářskou soutěž budou pro všechny sdílející strany právně závazné.“

 

ZDROJ: Lupa.cz / JAN SEDLÁK

VÍCE ČLÁNKŮ

Může tě dále zajímat...