Fúze Orange-Másmóvil a nový trh mobilních telefonů

Sdílej tento článek!

Podmínky, které Evropská komise pro hospodářskou soutěž může uložit fúzi operátorů MásMóvil a Orange (dále „O-M“), kteří mají samostatná správní povolení, rádiové spektrum, technickou infrastrukturu a, co je také důležité, dohromady asi 7 700 zaměstnanců (trochu méně než polovina ve srovnání s Telefónica España) a pravděpodobně vytvářející dalších 12 000 pracovních míst u dodavatelských firem a spolupracovníků, by měly být známy na začátku září.

Dne 26. června Evropská komise pro hospodářskou soutěž vydala písemné upozornění, ve kterém uvedla, že plánovaná transakce mezi druhým a čtvrtým největším operátorem na španělském trhu by mohla mít významný dopad na konkurenci ve velkoobchodním segmentu a představovat riziko zvýšení cen pro jednotlivé uživatele telekomunikačních služeb. Zdá se, že to nebude mít negativní dopady na velkoobchodní trh, i když realizace dohod mezi operátory může způsobit nebo zintenzivnit situaci s převahou v přístupových a transportních sítích. O-M bude mít podle údajů CNMC (španělské komise pro trhy a hospodářskou soutěž) ze května minulého roku 42,25% podíl na trhu pevných širokopásmových služeb, což je o osm procentních bodů více než druhý operátor, a 43,18% trhu mobilní telefonie, což je o více než patnáct procentních bodů více než jeho nejbližší konkurent, kterým je na obou trzích Telefónica podle počtu přidělených přístupů.

O-M bude mít tedy silnou pozici na trhu v oblasti významu a dominance, s ohledem na to, že činnost v oblasti komunikace lze považovat za zralou, přičemž stagnace kolem 32,6 miliard EUR celkových příjmů generovaných průměrně příslušnými segmenty během posledních deseti let (podle Statisty) a konsolidovaná struktura nabídky, vstupní bariéry a regulační požadavky týkající se minimálního počtu operátorů mobilních sítí. V očekávání možných narušení tržních podmínek, které vyplývají z náhlých změn podílů na trhu a s cílem podnítit další soutěžení na základě nižších konečných cen, které jsou podle politiky EU pro spotřebitele referenčními ukazateli pro kontroverzní trh, aby se spojení O-M mohlo uskutečnit, bude nezbytné, aby evropský regulátor uvalil určitá opatření, nazývaná obvykle „regulačními opatřeními na ochranu“, která by měla usnadnit vznik čtvrtého, posíleného operátora prostřednictvím aktiv, práv nebo podmínek přístupu na trh, které by mu mohly být přeneseny za vzájemně přijatelných podmínek O-M.

VÍCE ČLÁNKŮ

Může tě dále zajímat...